Chapek
Buskerud Fylkeskommune
Bassanova
Sparebankstiftelsen Modum Sparebank 1
Kynningsrud

Frivillig

Strenger i Gress er en dugnadsfestival og er avhengig av at vi er en god gjeng i bluegrassfamilien som bidrar og tar en tørn med gjennomføringen. Det er også en god mulighet for å bli bedre kjent med hverandre! 

Fint om alle som skal på festivalen, kan vurdere å sette seg på lista ved å svare på skjemaet under. I meldingsfeltet kan du gjerne skrive hva du kunne tenke deg å gjøre og ev. når, dersom du har en preferanse. Det er bl.a. behov for hjelp ifm. frokost, lunsj og middag, og kiosk og grilling/ølsalg i helga. Takk!