Chapek
Buskerud Fylkeskommune
Bassanova
Sparebankstiftelsen Modum Sparebank 1
Kynningsrud

Banjo Workshop 2024

På Banjo i år har vi fått Colton Powers fra Tennessee. Nylig uteksaminert fra East Tennessee State Universities’ Bluegrass, Old-Time, Celtic and Country Music Studies program. Han er forholdsvis ny i faget med 8 år som profesjonell. Colton’s inspirasjon kommer fra Earl Scruggs, J.D. Crowe and Bill Emerson som han har smidd til sin helt egne sound. Colton spiller både banjo og synger lead samt tenor og bariton harmonistemmer.