Dagsoversikt onsdag

Onsdagen begynner workshopper, bandlab og konsert. På Fjordvåg disker bygdelaget opp med elgburgere, og vi får konserter med 2 bluegrassband. Blue Tram Grass Band er Norsk, og består av folk mange i det norske bluegrassmiljøet kjenner. Pan-European String Stew består av årets workshopinstruktører.