Bandlab

For at ferske og erfarne bluegrassere skal få øvd seg har vi et opplegg som heter bandlab. Her setter instruktørene sammen band på tvers av workshoppene, slik at vi får mange bluegrassband. Instruktørene veileder bandene slik at alle får brukt noe de kan. Her kan alle få en god bandopplevelse, og hvert band fremfører sine bidrag på fredagens bandlabkonsert.

Bandlab er inkludert i prisen på Workshoppene